Download e-book for iPad: 1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en stoop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Best swedish books

Andrew Clapham's Kort om mänskliga rättigheter PDF

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until eventually Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

Download PDF by Manfred Steger: Kort om globalisering

Globalisering är ett av vår tids främsta modeord – samlingsnamnet på en mängd olika processer som i allt snabbare takt förändrar vår syn på världen: ekonomiskt, politiskt, kulturellt och ideologiskt.

Manfred B. Steger presenterar här globalisering som ett mångfacetterat males begripligt skeende och visar tydligt dess betydelse för våra liv, såväl internationellt som regionalt och lokalt. Kort om globalisering belyser utvecklingen på miljöområdet, terrorismens verkningar och den globala politiken. Boken diskuterar också om globaliseringsfenomenet verkligen är nytt och om det är av godo eller ondo i förlängningen.

Download e-book for kindle: Vad jag säger ... och vad du hör - om konsten att mötas by Jana Söderberg

Hur ofta pratar vi inte förbi varandra eller until eventually och med över varandra? Antingen det gäller hemma eller i arbetslivet, är det viktigt att vi kan mötas och förstå varandra. Ibland, särskilt i konfliktfyllda sammanhang, vill det sig bara inte och klyftan mellan oss bara ökar.

Get Svenskt Slanglexikon PDF

<p>Tjena kisar & bönor! <br><br>Det här är en bok för dig som gillar språk och slang. Svenskt Slanglexikon innehåller ungefär 23 000 slangord och uttryck från hela Sverige, males med tonvikt på Södermalm i Stockholm, the house of pilsnerfilmernas söderkisar.

Extra info for 1914

Example text

I vetenskapliga sammanhang gör man i regel alltid så. Normalt anges inte utelämning i början eller slutet av ett citat. ex. när en eller två meningar inom ett stycke utelämnas, markeras med tre punkter inom hakparentes. I en artikel diskuterar Gun Widmark det skriftspråkspräglade tal­språk som utvecklades under 1800-talet: ”Alldeles klart är att det i ett land med så hård dialektsplittring som i Sverige fanns ett tvingande behov av ett riksgiltigt språk. Det enda språk som då stod till buds var offent­ lighetens.

1 Innehållsförteckning En text som omfattar mer än bara några sidor och som innehål­ler underrubriker bör ha en innehållsförteckning. Innehålls­för­teck­ ningen hjälper läsarna att hitta ett visst avsnitt, men också att få överblick över textens innehåll och disposition. 4). 4 Hänvisning till enskilda lagrum 191 191 192 192 193 193 194 195 195 (Ur Svenskt lagspråk i Finland. Statsrådets svenska språknämnd. ) Välj en rimlig nivå för hur många rubrikgrader som ska tas med i innehållsförteckningen – ofta räcker det med rubrikerna på de två översta nivåerna.

3 Tabeller och diagram Tabeller, diagram och andra figurer kan vara ett praktiskt medel att presentera stora mäng­der av detaljerad information på ett överskådligt sätt. Det är viktigt att göra dem så enkla och tydliga som möjligt. Om man vill redovisa en mängd sifferuppgifter, och nivån på dessa, är en tabell oftast ett bra presentationssätt. Om man däremot vill ge en bild av storleksförhållanden eller av hur något utvecklats är diagram av något slag bra. Tabeller och diagram bör normalt inte delas på två sidor.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Charles
4.1

Rated 4.23 of 5 – based on 46 votes